Uw privacy

Uw informatie moet veilig blijven

Na 25 mei 2018 gaat de algemene verordening gegevensbescherming in. Dit betekent dat de persoonsgegevens die u tijdens uw aankoop invult goed beschermd zijn.

De Europese Commissie heeft strenge eisen gesteld voor het be- en verwerken van uw persoonsgegevens. Bij Joka sport worden uw gegevens alleen gebruikt voor het verwerken van de bestellingen, met deze nieuwe regels komen wat veranderingen. U zult actief toestemming moeten gaan geven zodat wij aan de gang kunnen met uw gegevens.

Wanneer de veranderingen door gevoerd worden, wordt u weer op de hoogte gesteld.

 


Jokasport.nl privacy beleid

Voor elk sitebezoek, transactie of overeenkomst geldt onderstaand privacybeleid.

Doel: gebruik van privacy gevoelige informatie is gewaarborgd

Jokasport en gelieerde ondernemingen verwerken uw persoonsgegevens voor (i) de acceptatie van uw bestelling, (ii) het tegengaan van overkreditering, (iii) uitvoering van overeenkomsten met u, (iv) relatiebeheer en (v) managementinformatie, product- en dienstontwikkeling en het bepalen van de (algemene) strategie. 

Persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen Jokasport en gelieerde ondernemingen, haar klanten en medewerkers, alsmede voor deelname aan waarschuwingssystemen welke worden gebruikt ter voorkoming van fraude en overkreditering. Bij deze verwerking van persoonsgegevens kan Jokasport groepsvennootschappen en samenwerkende partners inschakelen. Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt om u al dan niet op basis van een voorafgaande selectie te informeren over interessante aanbiedingen en andere producten of diensten van Jokasport , en/of groepsvennootschappen en samenwerkende partners. Informatie kunt u ook per e-mail of SMS ontvangen, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven. Indien u geen commerciële informatie (meer) wenst te ontvangen, of niet wilt dat uw gegevens worden gebruikt voor direct marketing doeleinden, kunt u dit kenbaar maken aan de betreffende vennootschap. Met betrekking tot informatie verkregen van Jokasport en gelieerde ondernemingen kunt u bellen met 0180-769126, een brief sturen naar Jokasport , Afdeling Klantenservice, Pesetastraat 74, 2991 XT, Barendrecht, of een e-mail sturen via onze website klantenservice@jokasport.nl

Door de algemene voorwaarden zoals deze worden gehanteerd door Jokasport te aanvaarden stemt u tevens in met de mogelijkheid dat (i) Jokasport uw persoonsgegevens (laat) gebruiken voor credit scoring en (ii) Jokasport en gelieerde ondernemingen informatie over uw kredietwaardigheid verstrekken aan BKR. 

Jokasport en gelieerde ondernemingen gebruiken uw persoonsgegevens niet voor adressenhandel. 

Privacy op internet en cookies 
op internet Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) IP-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. We bewaren en gebruiken deze gegevens om de navigatie, bezochte pagina's en de al dan niet door u bestelde artikelen van onze site te analyseren. Wij kunnen u aan de hand van deze analyse informeren over aanbiedingen, of productinformatie die voor u interessant zou kunnen zijn, en de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site en e-mails verbeteren. 
Voor gepersonaliseerde aanbiedingen maakt Jokasport ook gebruik van diensten van derden, waaronder zoekmachines. 
U verklaart zich ermee akkoord dat de zoekgegevens die u bij derden waar Jokasport mee samenwerkt achterlaat, mogen worden gekoppeld aan uw gegevens die reeds bij Jokasport bekend zijn en waarmee aanbiedingen en productinformatie voor u worden gepersonaliseerd. 
Om onze dienstverlening en site te optimaliseren en u gericht te kunnen informeren over interessante aanbiedingen of producten, worden via onze site eveneens zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan een site naar uw computer wordt gestuurd. Met behulp van de cookies kunnen we er ook voor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. De domeinnaam van de site server die de cookies doorgeeft, is Jokasport.nl. De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies worden geweigerd of dat u op de hoogte wordt gesteld, wanneer u een cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser vindt u onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers. Hoewel u als bezoeker van de site de site nog steeds kunt bezoeken is het echter mogelijk dat als cookies worden geweigerd, bepaalde diensten of elementen van de site niet optimaal functioneren. Het uitzetten van cookies beperkt het gebruik van onze site en diensten. 

Adreswijziging 
Klanten zijn verplicht Jokasport van iedere adreswijziging op de hoogte te stellen. Zolang Jokasport geen verhuisbericht heeft ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij Jokasport bekende adres en blijft u aansprakelijk voor de door u bestelde artikelen die op het oude adres zijn afgeleverd. 

Beveiligde server 
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. 

Vragen? 
U mag ons om inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. 
U kunt uw persoonsgegevens ook online inzien en corrigeren op de site. Ga hiervoor naar www.Jokasport.nl “inloggen”. 

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen we u eveneens contact met ons op te nemen. Voor bovengenoemde verzoeken, vragen, klachten of reacties kunt u schriftelijk contact opnemen met Jokasport , Afdeling Klantenservice, Pesetastraat 74, 2991 XT, Barendrecht, of een e-mail sturen via onze website info@Jokasport.nl.